MIR KOMPETANSE'S CULTURE

Dialog skaper holdningsendring!

For mange flyktninger og innvandrere kan møtet med det norske samfunnet være en belastende opplevelse. Det er noen forventninger og krav som de ikke forstår årsaken til.

MiR har erfart at det kan være nyttig å skape en dialog rundt vanskelige temaer i stedet for bare å informere målgruppen om hva som forventes av dem, da det er mange aspekter i det norske samfunnet som fremstår uforståelige for dem eller de har misforstått hvordan noen ting fungerer i samfunnet. Ved å skape dialog kan holdninger endres på en bedre måte enn å påtvinge voksne nye holdninger som de ikke forstår. Våre dialogfasilitatorer snakker norsk, men også flere ulike språk, og kan legge til rette for dialog for de som ikke snakker godt norsk. Den beste måten å endre holdninger på er å snakke sammen og kanskje lære av erfaringene til andre som har bodd lengre tid i Norge. Vi har lang erfaring med å ha dialogmøter på voksenopplæringssentre rundt om i landet, både i introduksjonsprogrammet og i samarbeid med Norsk Folkehjelps «Women Can». Temaer vi har dialogledere i er: negativ sosial kontroll og tvangsekteskap, vold i nære relasjoner og likestilling.

Become a dialogue facilitator or volunteer!

If you are a person who wants to make a difference for other people by working with attitude change, you can attend our training and have workshops for us. You can work as a dialogue facilitator in both Norwegian and your mother tongue!